ใคร มี ถัง น้ำมัน c100กับ สวิง อามมั้ง คับผม
ขอซื้อ..........