News Image Thumbnail:KickStarter เว็บไซต์ระดมทุนสำหรับโครงการที่มีไอเดียแต่ขาดเงิน ประกาศปรับนโยบายครั้งใหญ่แล้ว หลังจากที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจ KickStarter ไม่ใช่หน้าร้านขายของ แต่เป็นช่องทางที่คนมีไอเดีย จะมาพบกับผู้ซื้อ โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกคือเพิ่มส่วน "Risks and Challenges" เพื่อให้เจ้าของโครงการระบุความเสี่ยงที่จะเจอในระหว ่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้ซื้อตัดสินใจลงเงิน
ต่อมาเป็นนโยบายในส่วนของโครงการที่มีสินค้าเป็นชิ้น จริงๆ จะไม่สามารถใช้ภาพเรนเดอร์มาแสดงเป็นตัวอย่างได้อีกต ่อไป โดยระบุว่าต้องใช้ของจริง (หรือของต้นแบบ) ในสภาพที่กำลังพัฒนามาให้ผู้ซื้อเห็นแทน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคาดหวังมากเกินไป จากภาพเรนเดอร์ที่มักจะดูดีกว่าตัวจริงมาก
สุดท้ายคือสินค้าสำหรับผู้ลงเงินในโครงการสามารถระบุ จำนวนได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้น (จากเดิมสามารถตั้งหลายราคา แบ่งตามจำนวนชิ้นได้) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับสินค้าบางอย่างที่ต้องขายเป็นคู ่เช่นกัน
ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
ที่มา - Kickstarter


อ่านต่อ...