Thaiscooter.com - Earth Hour 2012
    
 • Earth Hour 2012


  Earth Hour 2011- ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
  Earth Hour ปิดไฟให้โลกพัก เมื่อปี 2554 มีผู้คนทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1.8 พันล้านคน จากมากกว่า 5,200 เมือง ใน 135 ประเทศจากทั่วทุกทวีป สื่อมวลชนทุกแขนงยกย่องให้เป็น “การรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”

  Earth Hour 2012- การรณรงค์ที่ไม่ใช่เพียงการปิดไฟ
  Earth Hour 2012 ยังคงเป็นกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วโลก แต่นำเสนอแนวคิดที่ไม่ใช่เพียงการปิดไฟ และยังคงใช้โลโก้ 60+ และข้อความรณรงค์ ที่สร้างแรงบันดาลใจ และ ผลักดันให้ผู้คนทั่วโลก ให้คำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวด ล้อมที่ไม่ใช่เพียงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างกิจกรรม Earth Hour ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ

  Earth Hour 2012 จึงมีความคาดหวัง ที่ผู้คนทั่วโลก จะพร้อมใจกันให้คำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในระดับโลก Earth Hour 2012 จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนในการปกป้องโลก และเปลี่ยนแปลงโลก Earth Hour 2012 ยังเป็นโอกาสในการคาดหวังสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับส ิ่งแวดล้อม เป็นแรงบันดาลใจ ในการทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง และ เป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใ ห้จงได้

  ‘I Will If You Will’ เธอกล้าท้า ฉันกล้าให้ ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ
  I Will If You Will (IWIYW) จึงเป็นการรณรงค์ที่เป็นการท้าทาย ทั้งคำสัญญาที่จะทำ ... เพื่อให้โลกพัก...สักงีบ และ/หรือ ท้าทายผู้อื่นด้วย เธอกล้าท้า ฉันกล้าให้ ในเวลาเดียวกัน I Will If You Will เธอกล้าท้า ฉันกล้าให้ ปิดไฟเพื่อให้โลกพัก...สักงีบ จึงเป็นการกระตุ้นเตือน และ เป็นกลไกให้ประชาชน บริษัทห้างร้าน และองค์การทุกภาคส่วน ให้คำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ใช่เพียงการปิดไฟ และ ที่สำคัญ มีส่วนช่วยกันในการเผยแพร่การรณรงค์ I Will If You Will ครั้งนี้

  I Will If You Will ยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย เมื่อฝ่ายหนึ่งให้สัญญาว่า จะทำอะไรเป็นการตอบแทน เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งรับคำท้าทายนั้น โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อส ิ่งแวดล้อม แนวคิดของ I Will If You Will จึงเป็นดั่งการท้าทายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม “Dare the world to save the planet.” และตอกย้ำแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแว ดล้อม

  จุดมุ่งหมาย I Will If You Will เธอกล้าท้า ฉันกล้าให้ ปิดไฟเพื่อให้โลกพัก...สักงีบ
  • IWIYW จุดประกายให้เกิดความเคลื่อนไหวและบทสนทนาในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ระหว่างชุมชน บริษัท และองค์กรต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • IWIYW นำปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกประเด็นกลับเข้าสู่ความสนใจข องประชาชน
  • IWIYW นำพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้ าที่ของทุกคน
  • IWIYW เป็นโอกาสในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และอื่นๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม
  • IWIYW เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลก

  กิจกรรม IWIYW ที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลก และในประเทศไทย:
  • International music sensation โดย Jay Z: “ผมจะจัดฟรีคอนเสิร์ต หากแฟนเพลงของผม 100,000 คน ให้คำมั่นสัญญาว่า จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
  • การ์ตูนขวัญใจเด็กทั่วโลก Pocoyo: “ฉันจะปลูกต้นไม้ 10,000 ต้น หากเด็กๆ 10,000 คนเล่นเกมรีไซเคิลของ Pocoyo”
  • กลุ่มเนตรนารีในสหรัฐฯ : “พวกเราจะเปลี่ยนหลอดไฟ 100,000 ดวง หากพวกลูกเสือระดมทุน ได้ $50,000 เหรียญสหรัฐฯ และบริจาคให้โครงการอนุรักษ์ป่าของ WWF”
  • CEO, HSBC: “ผมจะปั่นจักรยานไปทำงาน 1 สัปดาห์ หากลูกค้าของเรา 50,000 คน หันไปให้บริการธนาคารออนไลน์ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ”
  • โรงเรียน St Martin’s ในซิดนีย์ : “เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานดิสโก้ให้กับโรงเรียนใดก็ตาม ที่ติดตั้งสถานีเติมน้ำบรรจุขวด”
  • บริษัทโค้ก เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กระป๋องเป็นสีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ ์สนับสนุนงานรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ ขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของหมีขั้วโลก และจะบริจาคเพิ่มอีก $1 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับงานรณรงค์ หากสาธารณชนร่วมกันระดมทุนให้ได้ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • นักร้อง โฟร์ “โฟร์เตรียมของขวัญสุดพิเศษ หากแฟนคลับของโฟร์ 2,000 คน ช่วยกันปิดไฟ เพื่อให้โลกได้พัก...สักงีบ
  • น้องร้อง พิชญ์ ซีควินน์ “ผมจะปั่นจักรยานมาร่วมงาน Earth Hour ถ้าแฟนคลับ 2,000 คน ช่วยกันกด Like เฟซบุ้ค WWFThailand

  นอกจากนี้ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) – FEED ยังได้เริ่มโครงการ Low Carbon City หรือ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ร่วมกับโรงเรียน 16 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้กรุงเทพมหานครพัฒนาไปสู่การเป็นสั งคมคาร์บอนต่ำ โดยการรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พ ลังงาน

  ‘I Will If You Will’ จึงเป็นงานรณรงค์ที่มีประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ และ มีส่วนร่วม
  • ดารา นักแสดง นักร้อง และ ผู้มีชื่อเสียงในสังคม ท้าทายแฟนคลับของตัวเอง โดยจะทำอะไรตอบแทนกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อม
  • โรงเรียน ท้าทาย ระหว่างโรงเรียน
  • เมือง ท้าทายกันระหว่างเมือง
  • แต่ละคน ท้าทายเพื่อนกันเอง
  • ความคิดริเริ่มเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน ยังสามารถใช้กิจกรรม IWIYW เป็นช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมของตัวเอง ไปสู่การรับรู้ในระดับโลกได้

  องค์กรภาคธุรกิจ
  องค์กรภาคธุรกิจ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างแรงผลักดันให้กับกิ จกรรม Earth Hour 2012 ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ และ การรณรงค์ IWIYW ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ภาคธุรกิจจะใช้โอกาสนี้ ตอบแทนชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ด้วยการท้าทาย และ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

  กำหนดเวลา
  วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 แถลงข่าว (16.00 – 17.30 น. ณ โซน อีเดน ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าเซนทรัล เวิร์ลด์)
  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เดินรณรงค์ Earth Hour 2012 IWIYW ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ ถนนเยาวราช
  วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 เดินรณรงค์ Earth Hour 2012 IWIYW ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ลด์และห้างสรรพสินค้าพา รากอน
  วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เดินรณรงค์ Earth Hour 2012 IWIYW ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ ถนนสีลม
  วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เดินรณรงค์ Earth Hour 2012 IWIYW ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ เดินสายเยี่ยมสื่อ
  วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 กิจกรรม Earth Hour 2012 IWIYW เธอกล้าท้า ฉันกล้าให้ ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โหมโรงก่อนงาน
  • ประชาสัมพันธ์ Official Earth Hour 2012 I Will If You Will ทางสถานีโทรทัศน์ และ ทรู วิชั่น
  • ประชาสัมพันธ์ Earth Hour 2012 ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ ทางสถานีโทรทัศน์ และ ทรู วิชั่น
  • ประชาสัมพันธ์ผ่าน LCD และ Display ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 15 สาขาทั่วกรุงเทพฯ
  • เสียงตามสาย คุณป๊อด ธนชัย อุชชิน รณรงค์ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 93.5, 100.5 และ 106.5
  • Viral Video เธอกล้าท้า ฉันกล้าให้ ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ ดาวน์โหลดได้จาก www.earthhourth.com
  • จับคู่ระดมส่ง IWIYW เธอกล้าท้า ฉันกล้าให้ ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ มีส่วนร่วมได้ที่ www.earthhourth.com
  • แผ่นป้ายโฆษณา Earth Hour 2012 ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ ติดตามอาคารสูงทั่วกรุงเทพฯ
  • ขบวนพาเหรด ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ ของดารา นักร้อง นักแสดง และอาสาสมัคร
  • ดารา นักร้อง นักแสดง เดินสายพบสื่อ แจกหมอน สัญลักษณ์ ปิดไฟให้โลกพักสักงีบ

  กิจกรรมในวันงาน
  • นิทรรศการงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปรับตัวในภาวะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ตรวจสอบร่องรอยคาร์บอนของแต่ละคนด้วยเครื่องมือออนไล น์ Eco Guru
  • เปิดตัวโครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื น (ประเทศไทย) - FEED
  • ลงนามความเข้าใจร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อมภายในหลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล ะเอกชน ระหว่าง WWF สำนักงานประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ IKEA
  • รายงานสถานการณ์สดปิดไฟทั่วกรุงเทพฯ และ จากหน้าศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิร์ลด์ ผ่านทางเวบไซด์ www.wwfthai.org และ www.earthhourth.com พร้อมนำเสนอกิจกรรมจับคู่ IWIYW เธอกล้าท้า ฉันกล้าให้ ปิดไฟให้โลกพัก...สักงีบ
  • สถานีโทรทัศน์ และ ผู้ประกาศข่าว ร่วมประชาสัมพันธ์ และ ปิดไฟพร้อมกันทั่วประเทศผ่านหน้าจอโทรทัศน์

  แหล่งข้อมูลและแบ่งปันคำมั่นสัญญาในการสื่อสาร
  Earth Hour 2012 YouTube: http://www.youtube.com/wwfthailandchannel
  Facebook Page: http://www.facebook.com/WWF Thailand
  Twitter: follow us @wwfthailand
  Earth Hour Thailand website: http://www.earthhourth.com
  WWF Thailand website: http://www.wwfthai.org

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อ เอื้อพันธ์ ชำนาญเอื้อ
  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร WWF สำนักงานประเทศไทย
  โทร. +6681 9282426
  Email: [email protected]