รบกวน ถามเลขโครง - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

เด็กชายเบิร์ด

รบกวน ถามเลขโครง

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ nice13 อ่านข้อความ
รถหมูทะเบียน บรรหาร-บุรี(สุพรรณ)ก็ไม่มีเลขโครงนะ ไม่รู้ทำไม....
หรือว่าเป็นรถอาจารย์หนูหรือปล่าวถึงตอกไม่เข้า
อาหว่ะครับพี่

Submit "รบกวน ถามเลขโครง" to Digg Submit "รบกวน ถามเลขโครง" to del.icio.us Submit "รบกวน ถามเลขโครง" to StumbleUpon Submit "รบกวน ถามเลขโครง" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments