ป้าย เบียร์ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

americanantiques

ป้าย เบียร์

Rate this Entry
coors
ป้ายเบียร์ ของ อเมริกา ใช้ไฟ 110
ใช้ได้ ครับ ป้ายสูงประมาณ 24 นิ้ว กว้าง ประมาณ 24 นิ้ว ความ หนา ประมาณ 4 นิ้ว
สวยมาก ของนำเข้า เก่าแต่ยังดูดีมากครับ ทำจากประเทศ อเมริกา 4,500 baht

086-085-1662 ทุกเวลา
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "ป้าย เบียร์" to Digg Submit "ป้าย เบียร์" to del.icio.us Submit "ป้าย เบียร์" to StumbleUpon Submit "ป้าย เบียร์" to Google

Comments