แก้วเบียร์ budweiser - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

americanantiques

แก้วเบียร์ budweiser

Rate this Entry
แก้วเบียร์ ยีห้อ บัตไวเซอร์ ของแท้มาจาก ประเทศอเมริกา
limited edition collector stein
ของไหม่ ครับ แก้ว สูง 7 นิ้ว กว้างประมาณ 3 นิ้ว ทำจาก เสรามิก ฝาเป็น อรูมินำ แก่ะสะระ หนักพอสมควร
3,500 ติดต่อ ทุกเวลา 086-085-1662
รูปขนาดเล็ก รูป    

Submit "แก้วเบียร์ budweiser" to Digg Submit "แก้วเบียร์ budweiser" to del.icio.us Submit "แก้วเบียร์ budweiser" to StumbleUpon Submit "แก้วเบียร์ budweiser" to Google

Comments