จองแล้ว - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

patpat

จองแล้ว

Rate this Entry
โอนเงินให้แล้วนะค่ะBank กรุงเทพ ที่อยู่ ภัทรียา เหร็นเส็บ 77 หมู่ 2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ. สุราษฏร์ธานี 84110 นากาพับ พร้อมใช้งานครับ

ขาย 300 ครับ ส่ง 30 ครับ

[/QUOTE]

Submit "จองแล้ว" to Digg Submit "จองแล้ว" to del.icio.us Submit "จองแล้ว" to StumbleUpon Submit "จองแล้ว" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments