จัดตั้งกลุ่มใหม่ครับอยากไ ด้เพื่อนร่วมกลุ่มกันครับช ื่อกลุ่มคลับคลาสสิคสามพรา น - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

pelevintage

จัดตั้งกลุ่มใหม่ครับอยากไ ด้เพื่อนร่วมกลุ่มกันครับช ื่อกลุ่มคลับคลาสสิคสามพรา น

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sutat081 อ่านข้อความ
จัดตั้งกลุ่มใหม่ครับอยากได้เพื่อนร่วมกลุ่มกันครับช ื่อกลุ่มคลับคลาสสิคสามพรานอยู่แถวสามพรานนะครับเชิญ นะครับเข้ากลุ่มกันรถยนต์อะไรก็ได้ขอให้เป็นรถยนต์คล าสสิคเชิญครับ 081-750-8709 นี่รถผมครับ มาแวะพูดคุยกันครับ
อยู่แถวพุธมณฑล สาย 8 ครับ ก่อนมาก็โทรก่อนก็ได้ครับ
แนบเอกสาร 2328420แนบเอกสาร 2328421แนบเอกสาร 2328422
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "จัดตั้งกลุ่มใหม่ครับอยากไ ด้เพื่อนร่วมกลุ่มกันครับช ื่อกลุ่มคลับคลาสสิคสามพรา น" to Digg Submit "จัดตั้งกลุ่มใหม่ครับอยากไ ด้เพื่อนร่วมกลุ่มกันครับช ื่อกลุ่มคลับคลาสสิคสามพรา น" to del.icio.us Submit "จัดตั้งกลุ่มใหม่ครับอยากไ ด้เพื่อนร่วมกลุ่มกันครับช ื่อกลุ่มคลับคลาสสิคสามพรา น" to StumbleUpon Submit "จัดตั้งกลุ่มใหม่ครับอยากไ ด้เพื่อนร่วมกลุ่มกันครับช ื่อกลุ่มคลับคลาสสิคสามพรา น" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. pelevintage's Avatar
    ผม pele vintageครับ กำเเพงเพชร