ยามาฮ่า ชิปปี้ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

jasmink

ยามาฮ่า ชิปปี้

Rate this Entry
ยามาฮ่าชิปปี้แต่งแล้ว สภาพดีเครื่องเดิน ไม่เกเร
พร้อมแถมอ่ะไหล่เดิมๆให้ สนใจโท 0848083405ราคา 15000
ต่อรองได้นิดหน่อย
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "ยามาฮ่า ชิปปี้" to Digg Submit "ยามาฮ่า ชิปปี้" to del.icio.us Submit "ยามาฮ่า ชิปปี้" to StumbleUpon Submit "ยามาฮ่า ชิปปี้" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments