VESPA LAND Service บริการซ่อมรถนอกสถานที่จัด หาอะไหล่ทั้งเก่าและใหม่ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

chidchai1

VESPA LAND Service บริการซ่อมรถนอกสถานที่จัด หาอะไหล่ทั้งเก่าและใหม่

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ thepbangkok อ่านข้อความ
มาอัฟให้ ครับ คิวรถปี 54 ยังไงเอามาลงให้เผื่อๆพี่น้องอยากจะทราบคิวครับ ...
1.คุณ ยุพิน และ Jason สั่ง 2 คันคันนึงส่งออกไปต่างประเทศ..
2.น้องจั้ม นัฐวัฒน์.
3.น้องศักรินทร์.
4.น้องพุฒิพงศ์.
5.น้องชิษณุุ.
6.น้องพรเทพ.
7.Mr.Leo คันนี้ส่งไป Switzerland.
8.น้องสุวัฒน์.
9.จักรพงศ์.
10.รักการ.
11.กฤษฏา.
สรุปรายชื่อดังกล่าวก็จะทยอยไปครับ..ก็ขอให้ใจเย็นๆน ะครับ..

Submit "VESPA LAND Service บริการซ่อมรถนอกสถานที่จัด หาอะไหล่ทั้งเก่าและใหม่" to Digg Submit "VESPA LAND Service บริการซ่อมรถนอกสถานที่จัด หาอะไหล่ทั้งเก่าและใหม่" to del.icio.us Submit "VESPA LAND Service บริการซ่อมรถนอกสถานที่จัด หาอะไหล่ทั้งเก่าและใหม่" to StumbleUpon Submit "VESPA LAND Service บริการซ่อมรถนอกสถานที่จัด หาอะไหล่ทั้งเก่าและใหม่" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments