เลื่อนวันจัดงานและสถานที่ โครงการ คาราวานสัญจรต้านภัยยาเสพต ิด มาเป็นวันที่ 21 พค.54 - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

mixki_0260

เลื่อนวันจัดงานและสถานที่ โครงการ คาราวานสัญจรต้านภัยยาเสพต ิด มาเป็นวันที่ 21 พค.54

Rate this Entry
โครงการ คาราวานสัญจรต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
สถานที่ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ริมแม่น้ำชี ใกล้สะพานบ้านเกิ้ง อ.กัทรวิชัย จ.มหาสารคาม
จุดประสงค์

1.เพื่อต้องการให้เยวาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ อบรมเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และป้องกัน/หลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.เพื่อต้องการให้เยวาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ อบรมเกี่ยวกับขับขี่ปลอดภัย และถูกกฎจราจร
21 พ.ค.54
08.00น. เปิดรับลงทะเบียน 100 พร้อมรับ
12.00น. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันที่กองอำนวยการ
16.00น. เปิดรับลงทะเบียนประกวดรถ ในแต่ละรายการ
20.00น. ประกาศรางวัลชนะเลิศ และประธานกล่าวเปิดงาน
22.00น. ร่วมทำบุญ พร้อมประมูลของที่ระลึก
24.00น. กล่าวปิดกิจกรรม และแยกย้ายพักผ่อน
1 พ.ค. 54 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายการรถประกวด

400 cc สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์
400 cc เดิม ล้อเล็กเดิม
C70 เดิม ล้อเล็กสวยงาม
C70 สวยงาม รถผู้ชายสวยงาม
C100 เดิม ไฟหล่นสวยงาม
C100 สวยงาม ดรีมเดิม
ตาต่ำเดิม มามากที่สุด
ตาต่ำสวยงาม มาไกลที่สุด
มิสซ้อนท้าย *


(หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและรับสิทธิ์ลงนิตยสาร)
รับประกันความมัน..โดย..พี่บอย สูตรเย็น.. FARO

ติดต่อสอบถาม T.080-7648904 เบนส์ T.082-144982โจ้จองบูธ

Submit "เลื่อนวันจัดงานและสถานที่ โครงการ คาราวานสัญจรต้านภัยยาเสพต ิด มาเป็นวันที่  21 พค.54" to Digg Submit "เลื่อนวันจัดงานและสถานที่ โครงการ คาราวานสัญจรต้านภัยยาเสพต ิด มาเป็นวันที่  21 พค.54" to del.icio.us Submit "เลื่อนวันจัดงานและสถานที่ โครงการ คาราวานสัญจรต้านภัยยาเสพต ิด มาเป็นวันที่  21 พค.54" to StumbleUpon Submit "เลื่อนวันจัดงานและสถานที่ โครงการ คาราวานสัญจรต้านภัยยาเสพต ิด มาเป็นวันที่  21 พค.54" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments