ขายทิ้งคาฟ เอาเงินไปจ่ายค่าเทมอ มี JX110 เดิมๆ nobook ลองชมกันก่อน นะ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

BuffaloArrow

ขายทิ้งคาฟ เอาเงินไปจ่ายค่าเทมอ มี JX110 เดิมๆ nobook ลองชมกันก่อน นะ

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ BuffaloArrow อ่านข้อความ
ขายทิ้งคาฟ เอาเงินไปจ่ายค่าเทมอ มี JX110 เดิมๆ nobook ลองชมกันก่อน นะ
สภาพ ตามรูป เลย คาฟ แถว รังสิต กทม และ ปริมณฑลนะคาฟ สนใจติดต่อ
081-149-8720 ลิง คาฟ 24 ชม

(ขอเปิดที่ 10,000 บาท ไทยคาฟ ) สนใจ จริงๆๆ โทรมาคุยคาฟ ใจดีขายได้ขายคาฟ ร้อน เงิน

Submit "ขายทิ้งคาฟ เอาเงินไปจ่ายค่าเทมอ มี JX110 เดิมๆ nobook ลองชมกันก่อน นะ" to Digg Submit "ขายทิ้งคาฟ เอาเงินไปจ่ายค่าเทมอ มี JX110 เดิมๆ nobook ลองชมกันก่อน นะ" to del.icio.us Submit "ขายทิ้งคาฟ เอาเงินไปจ่ายค่าเทมอ มี JX110 เดิมๆ nobook ลองชมกันก่อน นะ" to StumbleUpon Submit "ขายทิ้งคาฟ เอาเงินไปจ่ายค่าเทมอ มี JX110 เดิมๆ nobook ลองชมกันก่อน นะ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. BuffaloArrow's Avatar
    ขาย คาฟ ด่วนๆๆ