ใครอยู่นครศรีธรรมราช เล่นจักรยานโบราณบ้าง - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

nakorn

ใครอยู่นครศรีธรรมราช เล่นจักรยานโบราณบ้าง

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ nakorn อ่านข้อความ
ผมเป็นคนนครศรีธรรมราชบ้านอยู่อำเภอเมือง ตำบลปากพูน แต่ทำงานที่จังหวัดกาญจนบุรีนานๆกลับบ้านทีมีความชื่ นชมชอบจักยานโบราณและเล่นจักรยานโบราณมาเหมือนๆกับเพ ื่อนๆพี่ๆน้องๆแบบแนวบ้านๆเวลากลับบ้านทีไรก็ชอบสืบ
เสาะหาเพื่อนๆสมาชิกที่เล่นจักรยานโบราณอยู่เหมือนกั นครับผม...ด้วยความยินดีครับ nakorn

Submit "ใครอยู่นครศรีธรรมราช เล่นจักรยานโบราณบ้าง" to Digg Submit "ใครอยู่นครศรีธรรมราช เล่นจักรยานโบราณบ้าง" to del.icio.us Submit "ใครอยู่นครศรีธรรมราช เล่นจักรยานโบราณบ้าง" to StumbleUpon Submit "ใครอยู่นครศรีธรรมราช เล่นจักรยานโบราณบ้าง" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments