เอาไปถูกๆ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

jjjgggain

เอาไปถูกๆ

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ jjjgggain อ่านข้อความ
***เอาแบบนั้ม้ย ถูกๆ บาท ***โทร 081-6225022

*****ขออนุญาติปิด มีเรื่องเข้าใจกันผิด***** ขออภัยเจ้าของรถครับ (เจา)

Submit "เอาไปถูกๆ" to Digg Submit "เอาไปถูกๆ" to del.icio.us Submit "เอาไปถูกๆ" to StumbleUpon Submit "เอาไปถูกๆ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments