กลับแก่งกระจาน - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

arter30th

กลับแก่งกระจาน

Rate this Entry
ยามพระอาทิตย์ตกที่แก่งกระจานดูมาตั้งแต่เกิดทุกวันน ี้ยังอยากดูอยู่เหมือนเดิมเพราะมันติดตาติดใจมาตลอด. ."เพชรอยู่ที่ไหนก็แวววาว"..จากใจเด็กเพชรครับ..คิดถ ึงจริง..และอีกเมนูที่ไหนไม่มีคือ..ขนมจีนปลาทอดมันอ ร่อยเหาะครับฟาดไปซะ2จานครับบวกน้ำข้น(เรียกติดปากสม ัยเรียนอ่ะครับ)
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "กลับแก่งกระจาน" to Digg Submit "กลับแก่งกระจาน" to del.icio.us Submit "กลับแก่งกระจาน" to StumbleUpon Submit "กลับแก่งกระจาน" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments