ขายหรือแลกsr400ครับ yamaha xs 250 ทะเบียนแท้ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

joodcy

ขายหรือแลกsr400ครับ yamaha xs 250 ทะเบียนแท้

Rate this Entry
ตอนนี้รถกำลังจะถูกส่งเข้า กทม.ครับจึงมีค่าขนส่ง แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าค่าขนส่งประมาณเท่าไหร ตอนนี้ผมตั้งราคาไว้ 38000 + ค่าขนส่ง ขอบคุณครับ

Submit "ขายหรือแลกsr400ครับ yamaha xs 250 ทะเบียนแท้" to Digg Submit "ขายหรือแลกsr400ครับ yamaha xs 250 ทะเบียนแท้" to del.icio.us Submit "ขายหรือแลกsr400ครับ yamaha xs 250 ทะเบียนแท้" to StumbleUpon Submit "ขายหรือแลกsr400ครับ yamaha xs 250 ทะเบียนแท้" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments