ขอเชิญร่วมงาน 'ไชยวาน-บ้านเชียง ครั้งที่ 1" ในวันที่ 28-29 มกราคม 2555 - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ballzii

ขอเชิญร่วมงาน 'ไชยวาน-บ้านเชียง ครั้งที่ 1" ในวันที่ 28-29 มกราคม 2555

Rate this Entry
ของเชิญร่วมงาน


โครงการสองล้อปันน้ำใจให้น้อง Vol.2 โดย กลุ่ม KK สองล้อน้ำพองเก่า
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานคลองถม
ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


จุดประสงค์


1.เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
2.เพื่อร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์รถโบราณให้คงไว้
4.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชมรม


กำหนดการ


วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
-เวลา 09.00 น.เริ่มลงทะเบียนเข้างานรับของที่ระลึก (ค่าลงทะเบียน 100 บาท)
-เวลา 15.30 น. ประกวดรถโบราณประเภทต่างๆ (รางวัลมีที่ 10)
-รถผู้หญิงถังรวมเดิม c70
-รถผู้หญิงถังรวมสวยงาม c70
-รถผู้หญิงถังแยกสวยงาม c100 c65 c50
-รถผู้ชายเดิม
-รถโมตาท สวยงาม
-ล้อล็กสวยงาม
-ล้อเล็กเดิม
-รางวัลมาไกล
-รางวัลมาเยอะ
-400 cc ขึ้นไป สวยงาม
-เวลา17.30 ปิดการประกวดรถ
-เวลา 18.30 ร่วมสนุกหน้าเวทีกับดนตรี
-เวลา 20.00 ประธานกล่าวเปิดงาน
-เวลา 20.30 สนุกกันต่อกับวงคนตรี
-เวลา 22.00 ประกวดมิสซ้อนท้าย
-เวลา 24.00 แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่20 พฤศจิกายน 2554
-เวลา 08.00 ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
-เวลา 08.30ถ่ายภาพร่วมกันก่อนแยกย้ายเดินทางกลับบ้านด้วยค วามปลอดภัย
(ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)
ติดต่อสอบถาม
ช่างนิค 0816628255
พี่แขก 0807456681
พี่เอก 0823120983
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

Submit "ขอเชิญร่วมงาน 'ไชยวาน-บ้านเชียง ครั้งที่ 1" ในวันที่ 28-29 มกราคม 2555" to Digg Submit "ขอเชิญร่วมงาน 'ไชยวาน-บ้านเชียง ครั้งที่ 1" ในวันที่ 28-29 มกราคม 2555" to del.icio.us Submit "ขอเชิญร่วมงาน 'ไชยวาน-บ้านเชียง ครั้งที่ 1" ในวันที่ 28-29 มกราคม 2555" to StumbleUpon Submit "ขอเชิญร่วมงาน 'ไชยวาน-บ้านเชียง ครั้งที่ 1" ในวันที่ 28-29 มกราคม 2555" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments