แนะนำ โปรแกรม R-Drive Image - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

sx150

แนะนำ โปรแกรม R-Drive Image

Rate this Entry
R-Drive Image
โปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลรูปภาพ บางครั้งอาจจะจำไม่ได้ว่าในเครื่องเก็บภาพอะไรไว้ที่ ไหนบ้าง โปรแกรมนี้จึงสามารถเก็บบันทึก รูปภาพที่อยู่ในเครื่องทั้งหมด ออกมาแล้วสำรองใส่ CD หรือ DVD ได้

รายละเอียด
R-Drive Image 4.5 is a potent utility providing disk image files creation for backup or duplication purposes. A disk image file contains the exact, byte-by-byte copy of a hard drive, partition or logical disk and can be created with various compression levels on the fly without stopping Windows OS and therefore without interrupting your business. These drive image files can then be stored in a variety of places, including various removable media such as CD-R(W)/DVD, Iomega Zip or Jazz disks, etc.

R-Drive Image restores the images on the original disks, on any other partitions or even on a hard drive's free space on the fly. To restore system and other locked partitions R-Drive Image is switched to the pseudo-graphic mode directly from Windows or bootable version created by the utility is launched from CD disc or diskettes.

Using R-Drive Image, you can completely and rapidly restore your system after heavy data loss caused by an operating system crash, virus attack or hardware failure. You can also use R-Drive Image for mass system deployment when you need to setup many identical computers. In other words, you can manually setup one system only, create an image of the system, and then deploy it on all other computers, saving your time and costs. If you need to restore only certain files from a disk image, you can connect that image as a virtual disk and copy those files directly from the disk image using Windows Explorer or any other file utility.

R-Drive Image is one of the best backup and disaster recovery solutions to prevent losing your data after a fatal system failure.

ขนาดไฟล์: 11.68 MB
ผู้พัฒนา: R-Tools Technology Inc.

Submit "แนะนำ โปรแกรม R-Drive Image" to Digg Submit "แนะนำ โปรแกรม R-Drive Image" to del.icio.us Submit "แนะนำ โปรแกรม R-Drive Image" to StumbleUpon Submit "แนะนำ โปรแกรม R-Drive Image" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments