อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นหั้ย เค้าเสียจัย...อีกเลย - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

gookeng

อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นหั้ย เค้าเสียจัย...อีกเลย

Rate this Entry
การบอกรัก..กับ..การถูกบอกรัก..มันคนละเรื่องกัน
...ซึ่งคนฟังอาจจะรู้สึกดีกว่าคนบอกรัก..เพราะคนบอกร ักมั่ยคิดอารัยมันเป็นเพียงคำพูดที่พูดออกปัยแล้วก้อ ผ่านปัย...แต่ตอนนี้คนฟังเสียจัยที่สุด....รู้วั้ยซะ ....
.................ทางของเทอ...เทอเลือกเอง....โชคดี. ........
.................................................. ....................................

Submit "อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นหั้ย เค้าเสียจัย...อีกเลย" to Digg Submit "อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นหั้ย เค้าเสียจัย...อีกเลย" to del.icio.us Submit "อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นหั้ย เค้าเสียจัย...อีกเลย" to StumbleUpon Submit "อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นหั้ย เค้าเสียจัย...อีกเลย" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments