ต้องการจัดตั้งชมรมรถคราสสิกกับสมาพันธ์ ต้องทำอะไรบ้างคับ

และใช้หลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้างผู้รู้ช่วยตอบที