ผมเข้ามาดูบอร์ดเหงว่ากระทู้ของ s-90 มันตกไปไม่รู้อยู่หน้าไหนแล้วผมจึงตั้งกระทู้ขึ้นมาใ หม่เพื่อไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือช่วยกันหา อะไหล่ให้เพือ่นทุกคนที่มี s-90 เข้ามาโพสรูปกันบ้าง เพื่อให้คนที่รัก s-90 จะได้ไม่เหงากันอีกต่อไป