ส่วนมากมันเป็นapiใช่ปะคับ แลมอิตาลีแท้ๆหาราคาไม่เกิน7หมื่นมีทะเบียน+โอนไม่ได ้แล้วใช่ปะคับ