อย่าลืมนะ วันที่ 7 พ.ค. ที่พูดกันไว้น่าจะเป็น ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท รับแก้ว 1 ใบ ช้อน 1 คัน หางบัตรส่งชิงโชคด้วย อย่าลืม