ชมรมรถเก่าเมืองละโว้
Fossil Classic Club Lopburi


พวกเราขอแสดงความนับถือพวกพี่ๆ
ที่แสดงความเป็นห่วงแก่ครอบครับเพื่อนชาวคลาสสิคที่จ ากไป
พี่ๆทำดีมากๆครับ.ผมในฐานะชาวคลาสสิคเหมือนกานขอยกย่ องพี่ๆจริงๆครับเจ๋งมากๆ.............การมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีครับผม