เปลี่ยนเครื่องซูปเปอร์เปนpxจะเปนอะไรมั้ยค่ะ

เพราะว่าไม่ได้ศึกษามาก่อนจึงอยาก

จะถามผู้รู้หน่อย ช่วยกันหน่อยนะค่ะ