ชมรมรถโบราณขามทะเลสอ โคราช “รักแห่งสยาม ขาม’ สอ Classic”


ขอเชิญร่วมงาน


“สองล้อสานฝันปันน้ำใจให้น้องและชุมชน”


ณ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยา หนองกระทุ่มวิทยา


อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

จุดประสงค์
- เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและ เพื่อมอบให้วัดบ้านกุ่มพะยาเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซม วัดต่อไป
วันเสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2551
เวลา 08.00 น.
- ลงทะเบียนทำบุญ 100 บาท (พร้อมรับของที่ระลึก อาร์ม เข็มกลัด สติกเกอร์ ป้ายแขวนคอ มีจำนวนจำกัด)
- หาที่ กางเต้นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 16.00 น.
- แต่ละกลุ่มนำรถเข้าประกวดในแต่ละรุ่น ดังนี้
- ประกวดรถ C 70 C 50 C 65 C 90 (เดิม)
- ประกวดรถ C 70 C 50 C 65 C 90 (ตกแต่งสวยงาม)
- ประกวดรถ C 100 (ไฟต่ำเดิม)
- ประกวดรถ C 100 (ไฟต่ำตกแต่งสวยงาม)
- ประกวดรถผู้ชายเดิม
- ประกวดรถผู้ชายตกแต่งสวยงาม
- ประกวดรถสภาพที่ไม่คิดว่าจะมาถึง (บู้บี้)
- ประกวดรถความคิดสร้างสรรค์ (รวมทุกรุ่น)
- รางวัลสำหรับผู้มาไกลที่สุด
- รางวัลสำหรับผู้มามากที่สุด
- มีรางวัลเซอร์ไพร์ 1 รางวัล
เวลา 17.30 น.
- ปิดรับการประกวดแลทำการตัดสินการประกวด
- รับประทานอาหารร่วมกัน (ฟรี)
- ประกาศชื่อสมาชิกทุกกลุ่มเวลา 19.00 น.
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
- สนุกกับวงดนตรีแนวเพื่อชีวิต , แร็กเก้.

เวลา 20.00 น.
- มอบถ้วยรางวัลประกวดรถทุกรุ่น
- ประมูลของที่ระลึกจากกลุ่มต่าง ๆ
- มอบถ้วยสำหรับรางวัลเซอร์ไพร์
- - สนุกกับวงดนตรีแนวเพื่อชีวิต
เวลา 22.00 น.
- ประกาศมิสซ้อนท้าย
- มอบของที่ระลึกแต่ละกลุ่มที่มา (จำนวนจำกัด)
เวลา 24 .00 น.
- แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤษภาคม 2551
เวลา 07.00 น.
- รับประทาอาหารร่วมกัน (ฟรี)
- ถ่ายภาพร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ
หมายเหตุ
- ลงทะเบียน 100 บาท รับของที่ระลึก อาร์ม เข็มกลัด สติกเกอร์ ป้ายแขวนคอ มีจำนวนจำกัด
- อาหารและน้ำแข็งฟรีตลอดงาน
สอบถามรายละเอียดได้ที่
จ๋า ขาม’สอ 085-7796654 , 083-7485150
เบญ 086-2576776 นาย 086-2579184
โขง 089-4247443