em24em24em24สนุกแน่นอนพบกับคอนเสิร์ตวงจันทรา และบอบบี้ วงซูซูและสมาชิกวงส่วนหนึ่งของว
งซูซู งานนี้ผมการันตีเรื่องการผ่านทางและความปลอดภัยถ้าท่ านอยู่ในข้อตกลงของทางเจ้าภาพem24em24em24