เกือบโดนเหมือนกัน ดีที่รู้ทางหนีทีไล่ครับ ขากลับเจออีกดีที่ฝนตกพวกมันเลยหลบฝน เลยผ่านสบาย