กำหนดการ โครงการ สองพี่น้องขายฝันแบ่งปันน้องครั้งที่ 2
ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2551

วันที่ 11 ตุลาคม 2551
เวลา 08.00 น. เริ่มลงทะเบียนของสมาชิกชาวคลาสสิคไบค์พักผ่อนตาม
อัธยาศัย และทำกิจกรรมต่างๆ
ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
เวลา 17.30 น. รถที่จะเข้าประกวดแต่ละประเภทรวมตัวกันที่บริเวณ
ประกวด
---- การประกวดรถต่างๆมีดังนี้
รถประเภทหายาก ประเภทรถเดิมๆ ประเภทc แต่ง
สวย ประเภทชาลีแต่งสวย ประเภทรถผู้ชาย
เวลา 19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลประกวดรถ
คลาสสิคไบค์ในแต่ละประเภท
เวลา 19.30 น. ประกวดมิสคลาสสิคไบค์และมอบรางวัลและประมูลของ
เพื่อสมทบทุนโครงการ
เวลา 21.30 น. พบกับคอนเสิร์ตวงดนตรีเพื่อชีวิต วงจันทรา ( ตอทองแดง)
เวลา 24.00 น. แยกย้ายเข้าที่พัก
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
เวลา 09.00 น. มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนโรงเรียนหนองคูวังเดือน ห้า
อำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ร่วมถ่ายภาพ เป็นที่ระลึก
เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ


หมายเหตุ ลงทะเบียน 100 บาท รับ เข็มกลัดและสติกเกอร์
ลงทะเบียน 200 บาท รับ เข็มกลัดและสติกเกอร์ และ
เสื้อโครงการสีเหลือง
อาหารเย็น และเช้า ฟรี
เสื้อมีจำนวนจำกัด 100 ตัว เท่านั้น
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
*******************สนุกแน่นอนครับ*****************
ติดต่อ สมร 081 7691332 เชษ 085 - 8524178 ป๋าพร 081-7694107
เป็ด 085 7542962 กร 089-6929067