อยากทราบ รถเก่าที่ดัดแปลงสภาพเครื่องและใส่ท่อเสียงดังๆตามหล ักถือเป็นรถเก่าไหม? ......................ยังรักและชื่นชอบในรถเก่าเสมอ ถึงแม้ว่ามานจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เก่าบ้าง อะไรบ้าง ว่ากันไป