พักจากเรื่องร้ายมาดูภาพความทรงจำดีๆๆก่อนสิ่งที่ร้า ยๆๆๆที่เราไม่ควรจดจำและไม่ให้เกิดขึ้นอีกem96
กดเลย...
http://dongmafaiclassic.spaces.live.com/default.aspx