เราไม่มีไรมากมายนะงับ

แต่เราเปงมิตรกาบการเดินทาง

22 พฤศจิกายน เจอกานงับเพ่น้อง ขอนแก่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อยากแลก สติกเกอร์ จัดอาร์มมาด้วยเด้อ