รู้ใช่ไหมคับว่ากลุ่มไหนจัดแบนมันไปเลยพอดีผมไม่ได้ไ ปคับงานไฟหลวงอะหรือมีวิธีอื่นที่จะจัดการกับพวกนี้ค ับ