ทุกกลุ่มที่ร่วมงานสานฝันที่ปลาปาก 20 ธ.ค. 51 พบกันที่งานกัญชาคลับ ที่ดงหลวง มุกดาหาร เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ (ต้องขอขอบคุณทุกกลุ่มที่ร่วมงาน บกพร่องต้องขออภัยด้วย)

หนุ่ม Cm (เกษตรอำเภอ)