ขอเชิญร่วมงาน“สองล้อปันน้ำใจเพื่อการกุศล”

จัดโดย...กลุ่มมะขามหวานคลาสสิค นครบาลเพชรบูรณ์


ณ ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์

เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยมอบให้อาสาร่วมกตัญ ญูใช่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กเรียนดี
เพื่ออนุรักษ์รถโบราณ
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
สถานที่จัดงาน ณ. ร.ร. ชุมชนบ้านโคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
เวลา 8.00 น. ลงทะเบียนและจัดหาที่พักอาศัย
เวลา 17.00 น. ร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ฟรี)
เวลา 17.30 น. เปิดรับรถเข้าประกวด
-ประกวดประเภท รถชาลี แต่งสวยงาม 1 รางวัล
-ประกวดประเภท รถ c70 สภาพเดิม และแต่ง อย่างละ1 รางวัล
-ประกวดประเภท รถ c100สภาพเดิม และแต่ง อย่างละ1 รางวัล
-ประกวดประเภท big singleอย่างละ1 รางวัล
-ประเภทความคิดสร้างสรรค์ อย่างละ1 รางวัล
-ประเภทกลุ่มมาไกลที่สุด อย่างละ1 รางวัล
-ประเภทกลุ่มที่มามากที่สุด อย่างละ1 รางวัล
-ประกวดmiss ซ้อนท้าย อย่างละ1 รางวัล
-แข่งขันการ เบรินยาง อย่างละ1 รางวัล
เวลา 19.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 20.00 น. มีวงดนตรีเอาใจขาวรถคลาสสิคทุกท่าน
เวลา 21.00 น. ประกาศผลรถที่เข้าประกวดทุกประเภทและมอบรางวัล
เวลา 23.00 น. ประธานกลุ่มถ่ายรูปและมอบของที่ระลึก
เวลา 00.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตาอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์2552
เวลา 0.800 น. ช่วยกันทำความสะอาด และแยกย้ายกันกลับบ้าน
พี่ใหญ่ 089-4382509 เสี่ยโอ๊ค 086-6803482 พี่จั่น 081-6882731
-ค่าลงทะเบียน100บาทพร้อมของที่ระลึก
- หางบัตรจับรางวัล c70 1 รางวัล