กลับจากงานสมอทอด

มีโจรป่าแอบปาขวดจากในป่า

ไม่รู้พวกไหน

ดีที่ไม่เป็นอะไรมาก[เพื่อนแค่เดินไม่ค่อยไหวอีกวันรุ่งเช้า]

ยังไงเดินทางกลางคืนก็ขอให้ระวังตัวด้วยครับ

มีใครโดนอีกป่าวไม่รู้เป็นห่วงเพื่อนๆอยู่ หลังจากกลุ่มผมโดนก้อจอดรออยู่พักนึง ไม่เห็นกลุ่มอื่นตามมา