คนไทหล่ม ขอขอบคุณ
ทุกกลุ่มที่มาร่วมงาน
จากใจจริง
ปีหน้าเราสัญญาว่าจะจัดงานให้ดีต่อไปเรีอยๆๆ
ขอให้ รถโบราณแต่ละกลุ่ม รักและ สามัคคีกันมากๆๆต่อไป
ขอบคุณครับ