กลุ่มเราพักการออกเดินทางคับเพราะว่าสมาชิกของกลุ่มเ ราบาดเจ็บและก็ได้ตัดขาออกแล้วข้างหนึ่งคับem89