อย่างออกทริปโซนภาคกลาง
โซนอีสานน่ากลัว(ตีกันสุดยอด )