ขอ ใบผ่านทาง และ แผ่นที่งาน thailand J Pan หน่อยครับ