แบตเตอรี่ มัน เปลืองมากคับ สตาทมือ srvคันเก่าไดสตาทเสีย ไปแล้ว
คันใหม่นี่กลัวเปนแบบคันเดิม(คันใหม่เริ่มมีอาการแล้ ว)
มีวิธีแก้หรือแนะนำเรื่องนี้มั้ยคับ ขอบคุณคับ