ทำไงดีครับเครื่องทำไงดี เครื่อง lifan 200 ไฟไม่ออกจากเครื่องอะครับ
เวลาสตารไฟไม่ออกเช็คที่หัวเทียนไฟก็ไม่มา