ขอเชิญร่วมงานโครงการสานฝันปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนว ัดขวาง
ระหว่าง วันที่ 28-29 เมษายน 2555
ณ โรงเรียนวัดขวาง ต. วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
จัดโดย: ชมรม รถเก่าลูกชาละวัน คลาสสิค
 วัตถุประสงค์
1.เพื่อหาทุนสนับสนุน สร้างรั้วโรงเรียนวัดขวาง
2.เพื่อหาทุนสนับสนุน อุปกรณ์กีฬา ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดขวาง
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ชาวคลาสสิค
กำหนดการ
 วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555
เวลา 08.00น. เริ่มลงทะเบียน รับของที่ระลึก อาร์ม สติกเกอร์ ป้ายแขวนคอ
เวลา 16.00น.ประกวดรถประเภทต่างๆ
รถเข้าร่วมประกวด(มอบถ้วยรางวัลและน้ำมันเครื่อง)
1. ถังรวมเดิม
2. ถังรวมสวยงาม
3. ถังแยกสวยงาม
4 .ถังแยกเดิม
5. ไฟต่ำสวยงาม
6. ไฟต่ำเดิม
7. ล้อเล็กสวยงาม(แยก ชาลี แด๊ก ลังกี้)
8. ล้อเล็กเดิม
9. SR เดิม
10. SR สวยงาม
11. รถผู้ชายสูบตั้งเดิม
12. รถผู้ชายสูบตั้งสวยงาม
13. รถผู้ชายสูบนอนเดิม
14. รถผู้ชายสูบนอนสวยงาม
15. รถผู้ชายสองท่อเดิม
16. รถผู้ชายสองท่อสวยงาม
17. 250 cc. ขึ้นไป
18. รถหายาก
19. บู่บี่ขี่ได้
20. ความคิดสร้างสรรค์
รางวัลพิเศษ
1. มาได้ไง 2. มาก่อน 3. มาไกล(ดูจากที่ตั้งกลุ่ม) 4.มิสซ้อนท้าย
เวลา 17.30น.พบกับดนตรีเพื่อชีวิต สกาเร็กเก้ สุดมัน
เวลา 20.00น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 22.00น.ประกวด MISS ซ้อนท้าย แลกของที่ระลึก
เวลา24.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555
เวลา 06.00น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า (ฟรี)
เวลา 08.00น. ขอให้เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 หมายเหตุ ( สำคัญมาก )
 จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอาวุธก่อนเข้างาน ทุกท่าน
 ผู้ใดทำการทะเลาะวิวาทในบริเวณงาน จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมด
ติดต่อสอบถามรายระเอียด
โทร 088-1649472 คุณแม็ก /089-7074276 คุณอ๊อฟ /088-4243296 คุณเบส /088-1657094 พี่เป้ (สองล้อเด็กวัดเก่า)/086-6780885 พี่เรก