ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะมีโครงการปันน้ำใจให้น้อ งที่โรงเรียนชากนอก จากหน่วยงานชมรมในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จึงขอเชิญพี่น้องทุกคนเข้าร่วมงานกันพร้อมเพียงด้วยน ะครับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง