ผมเป็นสมาชิกใหม่ ใช้มาสด้า แฟมมิเลีย 1400 อยู่ครับ
อยากจะขอคำแนะนำในการบูรณะรถ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้ การซ่อมรถจากเพื่อนๆสมาชิกด้วยครับ