เครื่องsr125กับsr400-500 ตรงแคร้งที่มีเลขเครื่อง ขนาดเท่ากันไหมครับ สามารถใส่ด้วยกันได้ไหมครับ ขอบคุณ ครับ