เนื่องจากรถผมที่ได้มานั้นตัวรถเลขโครงเลขถัง vbb1t เครื่อง vbb1m
แต่เกิดข้อสงใสคือท้ายไม่ม่ล(ตูดมด)แต่ท้ายตัดและที่ รูเบาะหน้าไม่เปนแบบแคปซูลผ่ากลางตาม
แต่จากการหาข้อมูลในกูเกิล บางรูปก็ไม่มี ดังเช่นรูป
รบกวบเพื่อนสมาชิกที่มีความรู้ ช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับ


รูปนี่มีแคปซูล
url=http://www.uppic.org/share-1086_53FD9648.html][/url]