ตามหาเครื่อง 7m เกียร์ auto ครับ เนื่องจากเครื่องเดิมและเกียร์ชำรุด ต้องการอะไหล่ครับ