ขายฟอรดเฟียร่า รถแท้แท้ ไทยทำ มือเดียว แห้งๆ เครื่องอิซูสุ รถจอดนานต้องตรวจเช็ค ขายตามสภาพ รถมีแต่เล่มทะเบียน ต้องตามโอนเอง ขายราคา 38,000 บาท โทร...

More...