e39 เดิมๆทุกอย่าง ปี 2004
ภายใน Airbag รอบคัน จอแท้ดูทีวีได้ เบาะอุ่น เบาหนังะM แท้ปรับ 12 จุด
ภายนอก แม็ก M ชุดแต่ง M
เครื่อง 525i โน็ตคู่...

More...